0909.95.25.86   anphuqn.noithat@gmail.com

SẢN PHẨM

Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-11

Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-11

Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-11
Mã sản phẩm: OAK-11
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành đến 05 năm.
THÔNG TIN SẢN PHẨM
• Màu sắc: Màu tự nhiên
• Chất liệu: Gỗ Sồi Mĩ tự nhiên
• Kích thước:
o Bàn (D 120 – R 70 – C 75 cm)
o Ghế (D 42 –R 43– C 76 cm)
3.760.0003.760.000đ
Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-11

Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-11

Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-11
Mã sản phẩm: OAK-11
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành đến 05 năm.
THÔNG TIN SẢN PHẨM
• Màu sắc: Màu tự nhiên
• Chất liệu: Gỗ Sồi Mĩ tự nhiên
• Kích thước:
o Bàn (D 120 – R 70 – C 75 cm)
o Ghế (D 42 –R 43– C 76 cm)
3.760.0003.760.000đ
Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-10

Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-10

Bộ bàn ăn Sồi Mỹ OAK-10
Mã sản phẩm: OAK-10
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành đến 05 năm.
THÔNG TIN SẢN PHẨM
• Màu sắc: Màu tự nhiên
• Chất liệu: Gỗ Sồi Mĩ tự nhiên
• Kích thước:
o Bàn (D 120 – R 70 – C 75 cm)
o Ghế (D 42 –R 43– C 100 cm)
4.000.0004.000.000đ
Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-10

Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-10

Bộ bàn ăn Sồi Mỹ OAK-10
Mã sản phẩm: OAK-10
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành đến 05 năm.
THÔNG TIN SẢN PHẨM
• Màu sắc: Màu tự nhiên
• Chất liệu: Gỗ Sồi Mĩ tự nhiên
• Kích thước:
o Bàn (D 120 – R 70 – C 75 cm)
o Ghế (D 42 –R 43– C 100 cm)
4.000.0004.000.000đ
Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-10

Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-10

Bộ bàn ăn Sồi Mỹ OAK-10
Mã sản phẩm: OAK-10
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành đến 05 năm.
THÔNG TIN SẢN PHẨM
• Màu sắc: Màu tự nhiên
• Chất liệu: Gỗ Sồi Mĩ tự nhiên
• Kích thước:
o Bàn (D 120 – R 70 – C 75 cm)
o Ghế (D 42 –R 43– C 100 cm)
4.000.0004.000.000đ
Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-09

Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-09

Bộ bàn ăn Sồi Mỹ OAK-09
Mã sản phẩm: OAK-09
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành đến 05 năm.
THÔNG TIN SẢN PHẨM
• Màu sắc: Màu tự nhiên
• Chất liệu: Gỗ Sồi Mĩ tự nhiên
• Kích thước:
o Bàn (D 120 – R 70 – C 75 cm)
o Ghế (D 42 –R 43– C 100 cm)
3.720.0003.720.000đ
Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-09

Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-09

Bộ bàn ăn Sồi Mỹ OAK-09
Mã sản phẩm: OAK-09
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành đến 05 năm.
THÔNG TIN SẢN PHẨM
• Màu sắc: Màu tự nhiên
• Chất liệu: Gỗ Sồi Mĩ tự nhiên
• Kích thước:
o Bàn (D 120 – R 70 – C 75 cm)
o Ghế (D 42 –R 43– C 100 cm)
3.720.0003.720.000đ
Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-09

Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-09

Bộ bàn ăn Sồi Mỹ OAK-09
Mã sản phẩm: OAK-09
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành đến 05 năm.
THÔNG TIN SẢN PHẨM
• Màu sắc: Màu tự nhiên
• Chất liệu: Gỗ Sồi Mĩ tự nhiên
• Kích thước:
o Bàn (D 120 – R 70 – C 75 cm)
o Ghế (D 42 –R 43– C 100 cm)
3.720.0003.720.000đ
Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-08

Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-08

Bộ bàn ăn Sồi Mỹ OAK-08
Mã sản phẩm: OAK-08
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành đến 05 năm.
THÔNG TIN SẢN PHẨM
• Màu sắc: Màu tự nhiên
• Chất liệu: Gỗ Sồi Mĩ tự nhiên
• Kích thước:
o Bàn (D 120 – R 70 – C 75 cm)
o Ghế (D 42 –R 43– C 100 cm)
3.800.0003.800.000đ
Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-08

Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-08

Bộ bàn ăn Sồi Mỹ OAK-08
Mã sản phẩm: OAK-08
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành đến 05 năm.
THÔNG TIN SẢN PHẨM
• Màu sắc: Màu tự nhiên
• Chất liệu: Gỗ Sồi Mĩ tự nhiên
• Kích thước:
o Bàn (D 120 – R 70 – C 75 cm)
o Ghế (D 42 –R 43– C 100 cm)
3.800.0003.800.000đ
Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-08

Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-08

Bộ bàn ăn Sồi Mỹ OAK-08
Mã sản phẩm: OAK-08
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành đến 05 năm.
THÔNG TIN SẢN PHẨM
• Màu sắc: Màu tự nhiên
• Chất liệu: Gỗ Sồi Mĩ tự nhiên
• Kích thước:
o Bàn (D 120 – R 70 – C 75 cm)
o Ghế (D 42 –R 43– C 100 cm)
3.800.0003.800.000đ
Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-07

Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-07

Bộ bàn ăn Sồi Mỹ OAK-07
Mã sản phẩm: OAK-07
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành đến 05 năm.

THÔNG TIN SẢN PHẨM
• Màu sắc: Màu tự nhiên
• Chất liệu: Gỗ Sồi Mĩ tự nhiên
• Kích thước:
o Bàn (D 120 – R 70 – C 75 cm)
o Ghế (D 40 –R 45– C 100 cm)
3.800.0003.800.000đ
Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-07

Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-07

Bộ bàn ăn Sồi Mỹ OAK-07
Mã sản phẩm: OAK-07
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành đến 05 năm.

THÔNG TIN SẢN PHẨM
• Màu sắc: Màu tự nhiên
• Chất liệu: Gỗ Sồi Mĩ tự nhiên
• Kích thước:
o Bàn (D 120 – R 70 – C 75 cm)
o Ghế (D 40 –R 45– C 100 cm)
3.800.0003.800.000đ
Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-07

Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-07

Bộ bàn ăn Sồi Mỹ OAK-07
Mã sản phẩm: OAK-07
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành đến 05 năm.

THÔNG TIN SẢN PHẨM
• Màu sắc: Màu tự nhiên
• Chất liệu: Gỗ Sồi Mĩ tự nhiên
• Kích thước:
o Bàn (D 120 – R 70 – C 75 cm)
o Ghế (D 40 –R 45– C 100 cm)
3.800.0003.800.000đ
Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-06

Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-06

Bộ bàn ăn Sồi Mỹ OAK-06
Mã sản phẩm: OAK-06
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành đến 05 năm.

THÔNG TIN SẢN PHẨM
• Màu sắc: Màu tự nhiên
• Chất liệu: Gỗ Sồi Mĩ tự nhiên
• Kích thước:
o Bàn (D 160 – R 70 – C 75 cm)
o Ghế (D 40 –R 45– C 100 cm)
7.600.0007.600.000đ
Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-06

Bộ bàn ăn Sồi Mĩ OAK-06

Bộ bàn ăn Sồi Mỹ OAK-06
Mã sản phẩm: OAK-06
Tình trạng: Còn hàng
Bảo hành đến 05 năm.

THÔNG TIN SẢN PHẨM
• Màu sắc: Màu tự nhiên
• Chất liệu: Gỗ Sồi Mĩ tự nhiên
• Kích thước:
o Bàn (D 160 – R 70 – C 75 cm)
o Ghế (D 40 –R 45– C 100 cm)
7.600.0007.600.000đ
0909.95.25.86